Ana Sayfa / Tıbbi Bölümler/ Gastroenteroloji

Dr. Mehmet Eker

Dr. Mehmet Eker

Kalp rahatsızlıkları alanında 20 senelik tecrübem ve yüzlerce başarılı operasyonumla danışmanlık vermek için buradayım.
Dr. Fatma Güner

Dr. Fatma Güner

Obezit ile mücade konusunda 15 yıllık deneyimim ile sizlere destek olmak için ben de AloSağlığım platformundayım.
Jale Soydan

Jale Soydan

Fizik tedavi konusunda sizlere danışmanlık vermek adına 12 senelik tecrübem ile siz değerli hastalarımın hizmetindeyim.

Bölümümüzde, ağızdan anüse kadar olan tüm sindirim kanalındaki ve bu kanal içerisinde sürdürülen sindirim işlevine salgılarla katkıda bulunan karaciğer, safra kesesi, dalak ve pankreas gibi karın içi organlardaki hastalıkların tedavisine yönelik alanında deneyimli uzman doktorlarımızla tam kapsamlı bir hizmet veriyoruz.

 • Gastroenteroloji Bölümü’müzde hangi tanı – tedavi işlemlerini kullanıyoruz?
 • Üst Gastrointestinal (Gİ) Sistem Endoskopileri (Özofago- gastro - duodenoskopi)
 • Alt Gastrointestinal (Gİ) Sistem Endoskopileri (Kolonoskopi, fleksibl sigmoidoskopi)
 • Polipektomiler, enjeksiyon skleroterapileri / band ligasyonları / Argon plasma koagülasyonu (Poliplerin kesilerek çıkarılması, Hemoroid ve kanamalara ilaç enjeksiyonu / bantla ya da yakılarak tedaviler)
 • ERCP - Endoskopik retrograd kolanjiyo pankreatografi (Safra ve pankreas kanalının endoskopik olarak tetkiki ve tedavisi)
 • Endoskopik Ultrasonografi (EUS) / EUS eşliğinde girişimsel işlemler (Pankreas tümörlerinden biyopsi alınması vb)
 • Dilatasyon (genişletme-buji ya da balon ile) ve stent (plastik ya da metal yapay kanal) işlemleri
 • PEG / PEJ / J-PEG (Karın duvarı ile mide ya da ince bağırsağın ağızlaştırılarak, beslenme tüpü akılması)
 • Mide içi balon uygulamaları
 • Endoskopik hemoroid tedavileri (enjeksiyon skleroterapisi / band ligasyonu)
 • Özofageal ve kolonik manometri – motilite incelemeleri (Yemek borusu ve kalın bağırsağın kas fonksiyonları ve hareketlerinin grafiksel incelenmesi)
 • 24 saatlik pH metre ölçümü (24 saat süre ile mide asitinin yemek borusuna geçişinin ve asit düzeyinin incelenmesi)
 • Kapsül Endoskopi (Kamera taşıyan bir kapsül yutturularak çekilen resimler aracılığı ile bağırsakların içinin görüntülenmesi)